Tin nóng
 Đơn vị thành viên
 Photos
 RSS
 Vote
 
  
Tài liệu đại hội cổ đông

 Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hoà đăng tải tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông

Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

 Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2014

  Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2014 (file đính kèm)

Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015

        Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015.

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014-2018

        Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014-2018 của công ty cổ phần khoáng sản và đầu tư Khánh hòa đã biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội đồng cổ đông với tỉ lệ 100%.

Chi trả cổ tức năm 2013

        Thông báo  về việc chi trả cổ tức năm 2013

|<<    <   
1[2]
   >    >>|
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 248 Thống Nhất - Phương Sơn - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3821283 - Fax: 058.3823846
GPKD: 3703000482 - Phụ trách nội dung: ...