Register  

  
 Infomation
 Products
 Shopping cart
Product Qty Money  
Total 0 0
View my basket
 Seaching
Keywords
Category
 Photos
Agency System at Central and Western Highlands

I. Nhà máy chế biến đá Granite Tân Dân, địa chỉ: Thôn Suối Luồng, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà; điện thoại: 058.3912357, Fax: 058. 3912567; cơ sở chế biến sản xuất đá ốp lát của Công ty;         

II. Bộ phận Bán hàng tại Vạn Ninh, địa chỉ: Thôn Tân Dân, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà; điện thoại: 058.3934273, Fax: 058. 3934273; gồm các Phòng nghiệp vụ của Công ty;

III. Bộ phận Bán hàng tại Trụ sở chính Công ty, địa chỉ: 248 Thống Nhất, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà; điện thoại: 058.3828255, Fax: 058. 3828255; gồm các Phòng nghiệp vụ của Công ty.

            

KHANH HOA MINEXCO GRANITE ONE MEMBER CO., LTD
Address: 146 Le Hong Phong St - Phuoc Hai Ward - Nha Trang City - Khanh Hoa Province
Tel: 058.3878722 / 058.3878766 - Fax: 058.3878722
Email:
granco@minexco.com.vn
Business license No.: 4201202370 -
Responsible for the content: Mr Tran Le Hong
Design by
CenIT