Tin nóng
 Đơn vị thành viên
 Photos
Sản phẩm cát xuất khẩu - Bộ Phận Xuất Khẩu Cát

Một số sản phẩm cát silic được chế biến và phân loại thành nhiều loại đáp ứng các nhu cầu khác nhau...

 - Sản phẩm cát Đầm Môn, HGl, M1, M2... phân chia theo loại hạt:

 - Một số sản phẩm cát phân loại theo thành phần hóa học:

Xem chi tiết...

 
 Tin khác
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 248 Thống Nhất - Phương Sơn - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3821283 - Fax: 058.3823846
GPKD: 3703000482 - Phụ trách nội dung: ...