Tin nóng
 Đơn vị thành viên
 Photos
Báo cáo Tài chính tóm tắt các năm 2010, 2011, 2012 của Minexco.

 Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2010 của Công ty CP Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa

Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2011 của Công ty CP Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa

Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2012 của Công ty CP Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa

 
 Tin khác
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 248 Thống Nhất - Phương Sơn - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3821283 - Fax: 058.3823846
GPKD: 3703000482 - Phụ trách nội dung: ...