Tin nóng
 Đơn vị thành viên
 Photos
Kết quả đánh giá việc thực hiện Mục tiêu chất lượng 6 tháng đầu năm 2013.

 

 Trong các ngày 16, 17, và 18/7/2013 tổ chức DNV ( Det Norske Veritas ) của Nauy tại Việt nam đã tiến hành đánh giá việc thực hiện Mục tiêu chất lượng 6 tháng đầu năm 2013 theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của công ty Minexco. Việc đánh giá lần này được thực hiện tại ban Lãnh đạo công ty, Bộ phận xuất khẩu, Phòng KH – TH, phòng Kế toán, phân xưởng Đầm Môn và một số đơn vị liên quan.

          Sau hơn 2 ngày làm việc, tuy còn một số điểm không phù hợp được chỉ ra  nhưng tổ chức DNV Việt Nam đã đưa ra kết luận : Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008 của Minexco đang duy trì hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn và đủ điều kiện để bảo vệ được  chứng chỉ đã được cấp.

 
 Tin khác
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 248 Thống Nhất - Phương Sơn - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3821283 - Fax: 058.3823846
GPKD: 3703000482 - Phụ trách nội dung: ...