Tin nóng
 Đơn vị thành viên
 Photos
Báo cáo Tài chính đầy đủ qua các năm 2010, 2011, 2012:

Báo cáo Tài chính năm 2010

Báo cáo Tài chính năm 2011

Báo cáo Tài chính năm 2012

 
 Tin khác
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 248 Thống Nhất - Phương Sơn - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3821283 - Fax: 058.3823846
GPKD: 3703000482 - Phụ trách nội dung: ...