Tin nóng
 Đơn vị thành viên
 Photos
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014-2018

 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014-2018 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa ( file đính kèm )

 

 
 Tin khác
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 248 Thống Nhất - Phương Sơn - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3821283 - Fax: 058.3823846
GPKD: 3703000482 - Phụ trách nội dung: ...