Tin nóng
 Đơn vị thành viên
 Photos
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

 Nghị Quyết Đại hội cổ đông năm 2015 (tải file đính kèm)

 

 
 Tin khác
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 248 Thống Nhất - Phương Sơn - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3821283 - Fax: 058.3823846
GPKD: 3703000482 - Phụ trách nội dung: ...