Tin nóng
 Đơn vị thành viên
 Photos
Báo cáo tình hình quản trị cả năm 2014

 Báo cáo tình hình quản trị công ty cả năm 2014 (tải file đính kèm)

 

 
 Tin khác
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 248 Thống Nhất - Phương Sơn - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3821283 - Fax: 058.3823846
GPKD: 3703000482 - Phụ trách nội dung: ...