Tin nóng
 Đơn vị thành viên
 Photos
Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường năm 2016

 Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa xin gửi đến Quý cổ đông tài liệu đại hội cổ đông bất thường năm 2016 như sau:

1. Chương trình đại hội bất thường 2016 ( tải file)

2. Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty ( tải file )

3. Dự thảo Quy chế bầu bổ sung HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ 2014-2018 ( tải file )

4. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ( tải file)

 
 Tin khác
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 248 Thống Nhất - Phương Sơn - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3821283 - Fax: 058.3823846
GPKD: 3703000482 - Phụ trách nội dung: ...