Tin nóng
 Đơn vị thành viên
 Photos
Thông báo chi trả cổ tức

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa xin thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2015 ( tải file thông báo

 
 Tin khác
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 248 Thống Nhất - Phương Sơn - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3821283 - Fax: 058.3823846
GPKD: 3703000482 - Phụ trách nội dung: ...