Tin nóng
 Đơn vị thành viên
 Photos
Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2016

  Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 (Tải file đính kèm)

 
 Tin khác
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 248 Thống Nhất - Phương Sơn - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3821283 - Fax: 058.3823846
GPKD: 3703000482 - Phụ trách nội dung: ...