Tin nóng
 Đơn vị thành viên
 Photos
Thông báo mời họp

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa trân trọng mời Quý cổ đông dự họp Hội nghị cổ đông thường niên năm 2017.

Thời gian : Khai mạc lúc 8g00 ngày 20 tháng 06 năm 2017

Địa điểm  : Khách sạn Nha Trang Lodge, số 42 đường Trần Phú, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

(File giấy mời tải tại đây)

 
 Tin khác
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 248 Thống Nhất - Phương Sơn - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3821283 - Fax: 058.3823846
GPKD: 3703000482 - Phụ trách nội dung: ...