Tin nóng
 Đơn vị thành viên
 Photos
Tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên 2017

Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa đăng tải tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Để chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa xin gởi tới Quý cổ đông các tài liệu dự kiến trình thông qua Đại hội như sau :

1. Báo cáo của Ban Kiểm Soát. (File đính kèm)

2. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. (File đính kèm)

3. Tờ trình Về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016. (File đính kèm)

4. Báo cáo tài chính tóm tắt Minexco 2016 (File đính kèm)

 
 Tin khác
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 248 Thống Nhất - Phương Sơn - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3821283 - Fax: 058.3823846
GPKD: 3703000482 - Phụ trách nội dung: ...