Tin nóng
 Đơn vị thành viên
 Photos
Báo cáo tài chính năm 2016

(Tải file đính kèm Phần 1)

(Tải file đính kèm Phần 2)

 
 Tin khác
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 248 Thống Nhất - Phương Sơn - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3821283 - Fax: 058.3823846
GPKD: 3703000482 - Phụ trách nội dung: ...