Tin nóng
 Đơn vị thành viên
 Photos
Thông báo mời họp.

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự hội nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

* Thời gian : Khai mạc lúc 8g00 ngày 29 tháng 10 năm 2018.

* Địa điểm : Văn phòng Công ty - 248 Thống Nhất, Phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

(File thông báo mời dự tải tại đây)

 
 Tin khác
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 248 Thống Nhất - Phương Sơn - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3821283 - Fax: 058.3823846
GPKD: 3703000482 - Phụ trách nội dung: ...