Register  

  
 Infomation
 Products
 Shopping cart
Product Qty Money  
Total 0 0
View my basket
 Seaching
Keywords
Category
 Photos
  
Quality Control

Ngày 28/1/2015, Công ty KENCERT đã đánh giá và chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty TNHH một thành viên Minexco Granite Khánh Hòa cho lĩnh vực chế biến và kinh doanh đá ốp lát phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008/ ISO 9001:2008. 

Ngày 2/4/2015, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy với sản phẩm vật liệu xây dựng đá ốp lát của Công ty TNHH một thành viên Minexco Granite Khánh Hòa sản xuất gồm hai loại: Đá Tím Tân Dân và Đá Trắng Suối Lau.

 

 

KHANH HOA MINEXCO GRANITE ONE MEMBER CO., LTD
Address: 146 Le Hong Phong St - Phuoc Hai Ward - Nha Trang City - Khanh Hoa Province
Tel: 058.3878722 / 058.3878766 - Fax: 058.3878722
Email:
granco@minexco.com.vn
Business license No.: 4201202370 -
Responsible for the content: Mr Tran Le Hong
Design by
CenIT